Ο ΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣ

Διαθέτουμε σύγχρονο στόλο φορτηγών οχημάτων καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ανυψωτικά μηχανήματα, διασφαλίζοντας ταχεία και ασφαλή μεταφορά των αντικειμένων σας.

Ειδικότερα διαθέτουμε:
  • Γερανούς
  • Καλαθοφόρα
  • Ανυψωτικά μηχανήματα
  • Ανατροπές
  • Κλαρκ

ΓΕΡΑΝΟΙ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΑ