ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΜΠΑΛΑΖ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σωστή και ασφαλή συσκευασία όλων των αντικειμένων σας, διασφαλίζοντας την απόλυτη προστασία των αντικειμένων σας. Με τη χρήση των κατάλληλων υλικών αποφεύγονται οι φθορές ενώ τα αντικείμενά σας προστατεύονται και από τη σκόνη.

Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την πλήρη συσκευασία επίπλων, κουζινικών, υαλικών, φωτιστικών, ηλεκτρονικών πινάκων και ρούχων.

Συσκευασία Επίπλων
Για τη σωστή και ασφαλή συσκευασία των επίπλων σας χρησιμοποιείται διαφορετικό είδος υλικού ανάλογα με το είδος του επίπλου.

Συσκευασία - Αμπαλάζ Υαλικών
Για τη ασφαλή μεταφορά των υαλικών χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά και κιβώτια για τη συσκευασία τους, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε φθορά τους.

Συσκευασία Ρούχων
Η συσκευασία των ρούχων σας γίνεται με τη χρήση ειδικών χαρτοντουλαπών για να προστατευθούν από τη σκόνη.